EGO- Identificaties

Waar identificeer jij je aan?

Ons zintuig ‘de geest’ produceert gedachtens, samen met ons ego.

We oordelen vanuit ons ego in 2 simpele en eenvoudige categorien:

Prettig of onprettig.

Aan beide koppelen we ons identiteit. We beleven onprettig of prettig en zullen invullen (karma) naar prettig en zelfs onprettig ook al willen we dit niet.

Lastig? 

Een simpel voorbeeld:

We ruiken friet: we denken of prettig of onprettig.

We gaan bijvorbeeld Friet eten of we besluiten het niet te eten. Enzovoorts. 

In dit voorbeeld ben jij op dat moment het mens die Friet eet en ervan geniet of het mens wat geen Friet eet en veroordeeld dat mensen Friet eten.

Zo werkt het. 

Door bewust worden van je zintuiglijk manier van waarnemen. Jouw beweegredenen, jouw gedachtens: creëer je jouw werkelijkheid.

Met of zonder patat. 

Bewuster worden geeft keuzes en opties!

Ben je je gedachtens?
Handel je naar je gedachtens?
Ben je je pijn?
Handel je naar je pijn?
Ben je je gelukzaligheid?
Handel je naar je gelukzaligheid?

????????Alles is dus mogelijk????????

Door je bewust te worden van je identificatie van je wezen, je natuur te zien, zie je jouw natuur en die van anderen.

Waarom onprettig leven, als het prettig kan?

Daarmee negeer je niet je onprettigheden of moffel je je onprettigheden weg. Het leven is niet perfect, jij niet, ik niet, niemand is perfect. 

Je ziet.

En die identificatie geeft ruimte.

Lastige materie?

Volg yoga les, volg meditatie lessen. 

Mediteer mee op vrijdagochtend 1015u.