Meditatie, Mudra en Mantra

In de yoga-filosofie is het uiteindelijke doel van Hatha Yoga (de asana’s/ houdingen) niet alleen om je lichaam sterker en gezonder te maken maar ook om je voor te bereiden op meditatie.

Door meditatie regelmatig te beoefenen ervaar je meer rust in jezelf en kan je gemakkelijker omgaan met ongemakkelijke.situaties in je dagelijkse leven.

Je kunt het gebruiken om het bewustzijn van jezelf en je omgeving te vergroten. Veel mensen beschouwen het als een manier om stress te verminderen, concentratie en andere nuttige gewoonten en gevoelens te ontwikkelen, zoals een positieve stemming en vooruitzichten, zelfdiscipline, gezonde slaappatronen en zelfs verhoogde pijn tolerantie.

Meditatie is een proces van het trainen van je geest, dit om je gedachtes te focussen, verstillen en/of om te buigen.

Mudra
Handgebaren (Mudra’s) zijn houdingen van de hand die een of andere invloed hebben op de lichaamsenergieën of je stemming. In de meeste gevallen worden de handen en vingers in een behaalde positie gehouden, maar het hele lichaam kan ook deel van de mudra uitmaken.

Mantra
Mantra is een Sanskriet woord dat is opgebouwd uit de stam man= denken/geest en tra = instrument/hulpmiddel. Een letterlijke betekenis zou dus zijn: een hulpmiddel van het denken.
Mantra’s zijn dus een klank, een uiting of een lettergreep die worden gezongen of gereciteerd. Je kunt een mantra gebruiken als “anker” voor je meditatie. In plaats van mee te gaan met je gedachten, focus je je op de mantra. Maar er schuilt een veel diepere betekenis achter het gebruik van een mantra. Het is niet “zomaar” een woord.
De les wordt wekelijks verzorgd door Adrienne, ook bespeelt zij het Harmonium, een indiaans instrument.


Boek je les via het lesrooster: